WKB

Geschiedenis van de WKB 

De WKB, beter gezegd de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, werd op 14 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. In eerste instantie zou hierdoor op 1 januari 2021 het stelsel van toezicht en kwaliteitsborging in de bouw al drastisch veranderen, maar dit werd uitgesteld tot 1 juli 2022 en vervolgens tot 1 januari 2023, waardoor de WKB op dit moment nog niet van kracht is. De reden hiervoor is het ict-systeem van de aan de WKB gerelateerde Omgevingswet, dat nog onvoldoende voorbereid is op grote projecten. Gemeenten vrezen dat dit voor problemen kan zorgen, het ministerie van binnenlandse zaken heeft de invoering daarom uitgesteld.

WKB

Voor wie is de WKB

De WKB moet in de eerste plaats zorgen voor veiligere gebouwen. Daarnaast is het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ook om de positie van de consument te versterken. Dankzij deze wet kunnen opdrachtgevers, consumenten dus, in het geval van fouten makkelijker terecht bij degene die de fout gemaakt heeft. Dit moet voorkomen dat zij van het kastje naar de muur gestuurd kunnen worden. Ook moet de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen er voor zorgen dat er überhaupt minder fouten gemaakt worden, door het bouwproces te verbeteren en daarnaast faalkosten te verminderen.